Pertandingan Menulis Esei, Puisi dan Poster Sempena Hari Keluarga ISMA Sarawak


A. PERTANDINGAN MENULIS ESEI SEMPENA HARI KELUARGA ISMA SARAWAK
 1. TEMA: UKHUWWAH ERAT, KELUARGA SEPAKAT, DAKWAH BERKAT
 2. Penyertaan terbuka kepada semua ahli ISMA berumur 18 tahun ke atas, samada pelajar atau pekerja.
 3. Esei hendaklah ditulis dalam Bahasa Melayu.
 4. Setiap peserta boleh menghantar lebih daripada satu penyertaan. Esei yang ditulis mestilah hasil penulisan sendiri, belum pernah disiarkan dalam mana-mana penerbitan dan tidak diciplak daripada mana-mana sumber. Karya ciplak, plagiat dan terjemahan tidak akan diterima.
 5. Segala kos yang terlibat untuk menyertai pertandingan ini adalah atas tanggungan peserta.
 6. Esei hendaklah ditaip dalam jarak langkau 1.5, menggunakan huruf Times New Roman atau Garamond bersaiz 12.
 7. Esei yang ditulis hendaklah antara 1000-2000 patah perkataan.
 8. Esei boleh dihantar melalui e-mel ke ismasarawak@gmail.com dan  menyerahkan satu salinan kepada Unit Pertandingan, Abdul Hafidz bin Yusoff di e-mel hafidzyusoff@penamujahid.com. Penyertaan hendaklah dihantar selewat-lewatnya pada 15 MAC 2011.
 9. Penyertaan adalah percuma. Setiap penyertaan hendaklah mempunyai maklumat lengkap mengenai butiran peserta sebagaimana berikut:
  1. Nama
  2. Alamat
  3. Pekerjaan
  4. Institusi/Majikan
  5. No HP
10.  Setiap esei yang dihantar tidak akan dikembalikan dan pihak penganjur berhak untuk mencetak dan menerbitkan esei tersebut.
11.  Pihak penganjur berhak membatalkan penyertaan jika melanggar terma dan syarat.
12.  Keputusan panel hakim adalah muktamad. Sebarang surat menyurat tidak akan dilayan.
13.  Pemenang akan diumumkan secara rasmi pada Sambutan Hari Keluarga ISMA Sarawak pada 20 Mac 2011.
B. PERTANDINGAN SAYEMBARA PENULISAN  PUISI SEMPENA HARI KELUARGA ISMA SARAWAK
 1. TEMA: UKHUWWAH ERAT, KELUARGA SEPAKAT, DAKWAH BERKAT. Peserta bebas mencerna maksud tema tersebut
 2. Penyertaan terbuka kepada semua ahli ISMA berumur 18 tahun ke atas, samada pelajar atau pekerja.
 3. Panjang puisi mestilah antara 25 hingga 40 baris.
 4. Peserta dikehendaki mengirim sekurang-kurangnya sebuah puisi dan tidak melebihi tiga buah puisi.
 5. Peserta dilarang sama sekali menulis nama pada teks puisi.
 6. Puisi mestilah asli, bukan karya terjemahan, saduran atau apa sahaja yang membawa maksud karya tersebut bukan karya asli serta tidak pernah tersiar dalam mana-mana media sama ada di media cetak atau media elektronik.
 7. Segala kos yang terlibat untuk menyertai pertandingan ini adalah atas tanggungan peserta.
 8. Puisi hendaklah ditaip dalam jarak langkau 1.0, menggunakan huruf Times New Roman atau Garamond bersaiz 12.
 9. Puisi yang ditulis boleh dihantar melalui e-mel ke ismasarawak@gmail.com atau menyerahkan satu salinan kepada Unit Pertandingan, Abdul Hafidz bin Yusoff di e-mel hafidzyusoff@penamujahid.com. Penyertaan hendaklah dihantar selewat-lewatnya pada 15 MAC 2011.
10.  Penyertaan adalah percuma. Setiap penyertaan hendaklah mempunyai maklumat lengkap mengenai butiran peserta sebagaimana berikut:
 1. Nama
 2. Alamat
 3. Pekerjaan
 4. Institusi/Majikan
 5. No HP
11.  Setiap karya puisi yang dihantar tidak akan dikembalikan dan pihak penganjur berhak untuk mencetak dan menerbitkan esei tersebut.
12.  Pihak penganjur berhak membatalkan penyertaan jika melanggar terma dan syarat.
13.  Keputusan panel hakim adalah muktamad. Sebarang surat menyurat tidak akan dilayan.
14.  Pemenang akan diumumkan secara rasmi pada Sambutan Hari Keluarga ISMA Sarawak pada 20 Mac 2011.
C. PERTANDINGAN MELUKIS POSTER  SEMPENA HARI KELUARGA ISMA SARAWAK
 1. TEMA: UKHUWWAH ERAT, KELUARGA SEPAKAT, DAKWAH BERKAT.Poster mestilah bertemakan dengan tema berikut
 2. Poster bertemakan “ukhwah erat, keluarga sepakat, ISMA berkat”
 3. Penyertaan terbuka kepada semua ahli ISMA berumur 18 tahun ke atas, samada pelajar atau pekerja.
 4. Saiz poster tidak ditetapkan, terpulang kepada kreativiti
 5. Peserta dikehendaki mengirim sekurang-kurangnya sebuah poster dan tidak melebihi tiga buah poster.
 6. Segala kos yang terlibat untuk menyertai pertandingan ini adalah atas tanggungan peserta.
 7. Poster yang siap dilukis boleh dihantar melalui e-mel ke ismasarawak@gmail.com atau menyerahkan satu salinan kepada Unit Pertandingan, Abdul Hafidz bin Yusoff di e-mel hafidzyusoff@penamujahid.com. Penyertaan hendaklah dihantar selewat-lewatnya pada 15 MAC 2011.
 8. Penyertaan adalah percuma. Setiap penyertaan hendaklah mempunyai maklumat lengkap mengenai butiran peserta sebagaimana berikut:
  1. Nama
  2. Alamat
  3. Pekerjaan
  4. Institusi/Majikan
  5. No HP
  6. Hasil poster yang dihantar tidak akan dikembalikan dan pihak penganjur berhak untuk mencetak dan menerbitkan poster tersebut
10.  Pihak penganjur berhak membatalkan penyertaan jika melanggar terma dan syarat.
11.  Keputusan panel hakim adalah muktamad. Sebarang surat menyurat tidak akan dilayan.
12.  Pemenang akan diumumkan secara rasmi pada Sambutan Hari Keluarga ISMA Sarawak pada 20 Mac 2011.

Comments

Popular posts from this blog

Merancang Garis Hidup Anda

situasi terkini sekitar masjid Al-Aqsa

Kolam mandi terbaik di KLCC Kuala lumpur